Tribu-Design - Mobilier, Luminaires Et Design Industriel > Designer Henry Van De Velde

1896 Table d'appoint   Henry Van de Velde 1896 Table d'appoint

 Henry Van de Velde(be)

 Table  

«La laideur se vend mal !» Raymond Loewy

Orange