Tribu-Design - Mobilier, Luminaires Et Design Industriel > Designer Gio Ponti

1940 Chaise Lisa & Gio Ponti  Carlo Mollino Apelli e Varesio 1940 Chaise Lisa & Gio Ponti

 Carlo Mollino(it)

 Apelli e Varesio(it)

 Assise  
1957 Chaise Superlegera  Gio Ponti Cassina 1957 Chaise Superlegera

 Gio Ponti(it)

 Cassina(it)

 Assise  
1967 Lampe de table Pirellina  Gio Ponti Fontana Arte 1967 Lampe de table Pirellina

 Gio Ponti(it)

 Fontana Arte(it)

 Luminaire  
1969 Lampe de table Fato  Gio Ponti Artemide 1969 Lampe de table Fato

 Gio Ponti(it)

 Artemide(it)

 Luminaire  

«Forms follows function» Louis Sullivan

Orange